Help
Sluit helpscherm

Hulp bij inlogvenster

Op dit venster kunt u inloggen met behulp van uw gebruikerscode en wachtwoord.

Aanmeldvenster Gemeente Winterswijk:


Aanslagnummer:
Aanslagbedrag (inclusief centen):


U kunt hier uw aanslag opvragen indien de aanslag op naam staat van uw bedrijf. Het aanslagnummer kunt u vinden op uw aanslagbiljet.
Het aanslagbedrag dient u inclusief centen in te vullen. Komma's en punten mogen worden weggelaten.
Indien het aanslagbedrag bijvoorbeeld 103,00 is, tikt u 10300 in.

Is de tenaamstelling op een natuurlijk persoon, dan kunt u inloggen met uw DigiD op 'mijngemeentepagina' (zie vorig scherm).

LET OP!
Voor het bekijken van sommige documenten (adobe acrobat, te herkennen aan het -symbooltje) is het nodig de gratis adobe® reader® te installeren. Hiervoor kunt u op onderstaande link klikken: